Bài 5.6 trang 14 SBT Vật lí 9


Giải bài 5.6 trang 14 SBT Vật lí 9. Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.

Đề bài

Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và qua từng mạch rẽ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song: \(\dfrac{1}{{{R_{td}}}} = \dfrac{1}{{{R_1}}} + \dfrac{1}{{{R_2}}} + \dfrac{1}{{{R_3}}}\)

+ Sử dụng biểu thức: \({I} = \dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết

a. 

Ta có: \({R_1}//{R_2}//{R_3}\)

Ta suy ra, điện trở tương đương của toàn mạch:

\(\begin{array}{l}\dfrac{1}{{{R_{td}}}} = \dfrac{1}{{{R_1}}} + \dfrac{1}{{{R_2}}} + \dfrac{1}{{{R_3}}} = \dfrac{1}{{10}} + \dfrac{1}{{20}} + \dfrac{1}{{20}} = \dfrac{1}{5}\\ \Rightarrow {R_{td}} = 5\Omega \end{array}\)

b.

Do \({R_1}//{R_2}//{R_3}\) nên  ta có: 

\(U=U_1=U_2=U_3\) và cường độ dòng điện \(I=I_1+I_2+I_3\)

+ Cường độ dòng điện chạy qua từng mạch rẽ là:

\({I_1} = \dfrac{U}{R_1} = \dfrac{12}{10}= 1,2A\)
\({I_2} = I_3 = \dfrac{U}{R_2} = \dfrac{12}{20}= 0,6A\) (Do điện trở \(R_2=R_3\))
+ Cường độ dòng điện qua mạch chính là:
\(I= I_1+I_2+I_3=1,2+0,6+0,6=2,4A\)
Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Đoạn mạch song song

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài