Bài 5.2 trang 15 SBT Vật lí 7


Giải bài 5.2 trang 15 sách bài tập vật lí 7. Cho một điểm sáng s đặt trước một gương phẳng, cách gương 5cm.

Đề bài

Cho một điểm sáng \(S\) đặt trước một gương phẳng, cách gương \(5cm\).

1. Hãy vẽ ảnh của \(S\) tạo bởi gương theo hai cách:

a)  Áp dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

b)  Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng.

2. Ảnh vẽ theo hai cách trên có trùng nhau không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng

Sử dụng lí thuyết định luật phản xạ ánh sáng

Lời giải chi tiết

Vẽ ảnh của \(S\) theo hai cách:

a) Áp dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Vì ảnh \(S’\) và \(S\) đối xứng nhau qua mặt gương nên ta vẽ ảnh \(S’\) như sau:

    + Từ \(S\) vẽ tia \(SH\) vuông góc với mặt gương tại H.

    + Trên tia đối của tia \(HS\) ta lấy điểm \(S’\) sao cho \(S’H = SH\). \(S’\) chính là ảnh của \(S\) qua gương cần vẽ.

b) Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng

    + Vẽ hai tia tới \(SI\), \(SK\) và các pháp tuyến \(I{N}\) và \(K{N'}\)

    + Sau đó vẽ hai tia phản xạ \(IR\) và \(KR’\) dựa vào tính chất góc tới bằng góc phản xạ.

    + Kéo dài hai tia phản xạ \(IR\) và \(KR’\) gặp nhau ở đúng điểm \(S’\) mà ta đã vẽ trong cách a.

2. Ảnh vẽ theo hai cách trên trùng nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 165 phiếu
 • Bài 5.3 trang 15 SBT Vật lí 7

  Giải bài 5.3 trang 15 sách bài tập vật lí 7. Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình 5.1). Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng 60 độ. Hãy vẽ ảnh của vật tạo bởi gương và tìm góc tạo bởi ảnh và mặt gương.

 • Bài 5.4 trang 15 SBT Vật lí 7

  Giải bài 5.4 trang 15 sách bài tập vật lí 7. Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng.

 • Bài 5.5 trang 16 SBT Vật lí 7

  Giải bài 5.5 trang 16 sách bài tập vật lí 7. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?

 • Bài 5.6 trang 16 SBT Vật lí 7

  Giải bài 5.6 trang 16 sách bài tập vật lí 7. Một điểm sáng s đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh S’ cách gương một khoảng d. So sánh d và d’:

 • Bài 5.7 trang 16 SBT Vật lí 7

  Giải bài 5.7 trang 16 sách bài tập vật lí 7. Hai quả cầu nhỏ A và B được đặt trước một gương phẳng như ở hình. Đặt mắt ở vị trí nào thì nhìn thấy ảnh của quả cầu này che khuất ảnh của quả cầu kia? Vẽ hình

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí