Bài 5.11 trang 17 SBT Vật lí 7


Giải bài 5.11 trang 17 sách bài tập vật lí 7. Một người đứng trước một gương phẳng đặt mắt tại M để quan sát ảnh của một bức tường song song với gương ở phía sau lưng (hình 5.6).

Đề bài

Một người đứng trước một gương phẳng đặt mắt tại \(M\) để quan sát ảnh của một bức tường song song với gương ở phía sau lưng (hình 5.6).

a) Dùng hình vẽ xác định khoảng \(PQ\) trên tường mà người ấy quan sát được trong gương. Nói rõ cách vẽ.

b) Nếu người ấy tiến lại gần gương hơn thì khoảng \(PQ\) sẽ biến đổi như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng

Sử dụng lí thuyết định luật phản xạ ánh sáng

Lời giải chi tiết

\(M’\) là ảnh của mắt \(M\) cho bởi gương \(KI\).

Trong các tia sáng đi từ tường tới gương, hai tia ngoài cùng cho tia phản xạ lọt vào mắt của \(KM\) và \(IM\), ứng với hai tia tới \(PK\) và \(QI\). Hai tia tới \(PK\) và \(QI\) đều có đường kéo dài đi qua \(M’\).

Cách vẽ PQ: Đầu tiên vẽ ảnh \(M’\) của \(M\) (\(MM’ ⊥ KI\) và \(M’H = MH\)), sau đó nối \(M’K\) và kéo dài cắt tường ở \(P\) và \(M’I\) cắt tường ở \(Q\).

\(PQ\) là khoảng tường quan sát được trong gương.

b. Nếu người tiến lại gần gương thì ảnh \(M’\) cũng tiến lại gần gương, góc \(KM’I\) to ra nên khoảng \(PQ\) cũng to ra hơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 47 phiếu
 • Bài 5.12 trang 17 SBT Vật lí 7

  Giải bài 5.12 trang 17 sách bài tập vật lí 7. Một nguồn sáng S được đặt trước một gương phẳng (hình 5.7).

 • Bài 5.10 trang 16 SBT Vật lí 7

  Giải bài 5.10 trang 16 sách bài tập vật lí 7. Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng OM (hình 5.5).

 • Bài 5.9 trang 16 SBT Vật lí 7

  Giải bài 5.9 trang 16 sách bài tập vật lí 7. Hãy vẽ ảnh của chữ ÁT đặt trước gương phẳng như hình 5.4. Ảnh thu được là chữ gì?

 • Bài 5.8 trang 16 SBT Vật lí 7

  Giải bài 5.8 trang 16 sách bài tập vật lí 7. Đặt một gương phẳng trước một vật như thế nào thì nhìn thấy ảnh của vật lộn ngược so với vật? Vẽ hình.

 • Bài 5.7 trang 16 SBT Vật lí 7

  Giải bài 5.7 trang 16 sách bài tập vật lí 7. Hai quả cầu nhỏ A và B được đặt trước một gương phẳng như ở hình. Đặt mắt ở vị trí nào thì nhìn thấy ảnh của quả cầu này che khuất ảnh của quả cầu kia? Vẽ hình

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí