Bài 50.7, 50.8, 50.9, 50.10 trang 102, 103 SBT Vật lí 9


Giải bài 50.7, 50.8, 50.9, 50.10 trang 102, 103 SBT Vật lí 9. Ai trong số các người kể dưới đây không cần sử dụng kính lúp trong

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 50.7

Ai trong số các người kể dưới đây không cần sử dụng kính lúp trong công việc của mình?

A. Một người thợ sửa đồng hồ.

B. Một nhà nông nghiên cứu về sâu bọ.

C. Một nhà địa chất nghiên cứu sơ bộ một mẫu quặng.

D. Một học sinh đang đọc sách giáo khoa.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Kính lúp dùng để quan sát những vật nhỏ.

Lời giải chi tiết:

Người không cần sử dụng kính lúp trong công việc của mình là: Một học sinh đang đọc sách giáo khoa vì một học sinh bình thường không dùng kính lúp để đọc sách.

Chọn đáp án: D

Bài 50.8

Thấu kính hội tụ có tiêu cự nào dưới đây không thể dùng làm kính lúp được?

A. 10 cm

B. 15 cm

C. 5 cm

D. 25cm

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ.

Lời giải chi tiết:

Thấu kính hội tụ không thể dùng làm kính lúp được là thấu kính có tiêu cự 25 cm. Vì khi tiêu cự lớn hơn hoặc bằng 25 thì số bội giác sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 khi đó kính lúp sẽ mất tác dụng.

Chọn đáp án: D

Bài 50.9

Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta sẽ nhìn thấy ảnh như thế nào?

A. Một ảnh thật, ngược chiều vật.

B. Một ảnh thật, cùng chiều vật.

C. Một ảnh ảo, ngược chiều vật.

D. Một ảnh ảo, cùng chiều vật.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta thu được một ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều vật. 

Lời giải chi tiết:

Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta thu được một ảnh ảo, cùng chiều vật. 

Chọn đáp án: D

Bài 50.10

Trên giá đỡ của một thấu kính có ghi 2,5x. Đó là:

A. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 2,5 cm.

B. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 2,5 cm.

C. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm.

D. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức: \( G= \dfrac{25}{f}\)

Lời giải chi tiết:

Vì kính lúp là một thấu kính hội tụ và thấu kính có tiêu cự là: \( f= \dfrac{25}{G}\)=>\(f = \dfrac{25}{2,5}=10cm\)

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 50. Kính lúp

 • Bài 50.11 trang 103 SBT Vật lí 9

  Giải bài 50.11 trang 103 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

 • Bài 50.12 trang 103 SBT Vật lí 9

  Giải bài 50.12 trang 103 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

 • Bài 50.6 trang 102 SBT Vật lí 9

  Giải bài 50.6 trang 102 SBT Vật lí 9. a. Dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ cao 1mm. Muốn có ảnh ảo cao 10 mm thì phải đặt vật cách

 • Bài 50.5 trang 102 SBT Vật lí 9

  Giải bài 50.5 trang 102 SBT Vật lí 9. Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ. Vật đặt cách kính 8 cm.

 • Bài 50.4 trang 102 SBT Vật lí 9

  Giải bài 50.4 trang 102 SBT Vật lí 9. Dùng kính lúp có số bội giác 2x và kính lúp có số bội giác 3x để quan sát cùng một

 • Bài 50.3 trang 102 SBT Vật lí 9

  Giải bài 50.3 trang 102 SBT Vật lí 9. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta nhìn thấy ảnh của vật hay nhìn trực tiếp thấy vật?

 • Bài 50.1, 50.2 trang 102 SBT Vật lí 9

  Giải bài 50.1, 50.2 trang 102 SBT Vật lí 9. Có thể dùng kính lúp để quan sát vật nào dưới đây?

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.