Giải bài 45.4* trang 72 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

45.4*. Hãy vẽ các mũi tên biểu diễn các lực tác dụng lên hộp bút trong Hình 45.2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích lực và biểu diễn lực trên hình

Lời giải chi tiết

Học sinh tự biểu diễn lực trên hình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài