Giải bài 44.4 trang 71 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

44.4. Trên Hình 44.2., lực kéo vật là 40 N và vật đang chuyển động thẳng đều (Khi đó lực ma sát có cùng phương, nhưng ngược chiều và bằng độ lớn với lực kéo).

a) Vẽ mũi tên biểu diễn lực kéo với tỉ xích 1 cm ứng với 20 N.

b) Vẽ mũi tên biểu diễn lực ma sát tác dụng lên vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa trên kiến thức đã học để vẽ.

Lời giải chi tiết

Học sinh tự vẽ, lực ma sát có chiều ngược lại so với lực kéo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài