Giải bài 4.34 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Trong Hình 4.76, có AM = BM, AN = BN. Chứng minh rằng\(\widehat {MAN} = \widehat {MBN}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh 2 tam giác MNA và MNB bằng nhau từ đó suy ra 2 góc tương ứng bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Xét 2 tam giác MNA và MNB có:

AM=BM

AN=BN

MN chung

=>\(\Delta MNA = \Delta MNB\) (c.c.c)

=>\(\widehat {MAN} = \widehat {MBN}\) (2 góc tương ứng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm