Giải bài 4.22 trang 79 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm của cạnh BC.

Chứng minh rằng \(\Delta ABM = \Delta DCM\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc - cạnh.

Lời giải chi tiết

Xét 2 tam giác vuông ABM và DCM có:

AB=DC (tính chất hình chữ nhật)

BM=CM (gt)

=>\(\Delta ABM = \Delta DCM\)(c.g.c)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu