Giải bài 4.21 trang 79 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho hình 4.56, biết AB=CD, \(\widehat {BAC} = \widehat {BDC} = {90^o}\). Chứng minh rằng \(\Delta ABE = \Delta DCE\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh 2 tam giác vuông AEB và DEC bằng nhau theo trường hợp góc – cạnh - góc

Lời giải chi tiết

Vì tổng 3 góc trong 1 tam giác luôn bằng 180 độ.

Xét hai tam giác AED và DEC có:

\(\widehat {AEB} = \widehat {DEC}\)(đối đỉnh) và \(\widehat {BAC} = \widehat {BDC} = {90^o}\).

Suy ra: \(\widehat {AEB} = \widehat {DEC}\)

Xét 2 tam giác vuông AEB và DEC có:

AB=DC

\(\widehat {AEB} = \widehat {DEC}\)

=>\(\Delta AEB = \Delta DEC\)(g.c.g)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu