Bài 40-41.9, 40-41.10, 40-41.11, 40-41.12, 40-41.13 trang 85 SBT Vật lí 9


Giải bài 40-41.9, 40-41.10, 40-41.11, 40-41.12, 40-41.13 trang 85 SBT Vật lí 9. Có một chiếc ca hình trụ, bằng nhựa không trong suốt, gọi ABCD là mặt cắt thẳng đứng của chiếc ca (hình 40-41.3). Một người đặt mắt

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 40-41.9

Có một chiếc ca hình trụ, bằng nhựa không trong suốt, gọi ABCD là mặt cắt thẳng đứng của chiếc ca (hình 40-41.3). Một người đặt mắt theo phương BD, nhìn vào trong ca, vừa vặn không thấy được đáy ca. Đổ nước vào trong ca. Người ấy sẽ nhìn thấy gì? 

A. Người ấy vẫn không nhìn thấy đáy ca.

B. Người ấy nhìn thấy một phần của đáy ca.

C. Người ấy nhìn thấy toàn bộ đáy ca.

D. Người ấy còn không nhìn thấy cả một phần dưới của thành bên AB.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Lời giải chi tiết:

Khi đó, mắt sẽ không thể nhìn thấy điểm C tại đáy ca. Vì theo hình 40-41.3a nếu hoàn toàn nhìn thấy đáy ca thì có nghĩa là mắt nhìn thấy điểm C của đáy ca.Thực tế hiện tượng khúc xạ ánh sáng không thể nâng điểm C lên trùng với điểm D được cho nên không thể hoàn toàn nhìn thấy đáy ca, mà chỉ thấy một phần của đáy ca.Vì vậy người ấy nhìn thấy một phần của đáy ca.

Chọn đáp án: B

Bài 40-41.10

Có một tia sáng chiếu từ không khí xiên góc vào mặt nước thì:

A. Góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới.

B. Góc khúc xạ sẽ bằng góc tới.

C. Góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới.

D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Khi chiếu từ không khí vào nước thì góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới.

Lời giải chi tiết:

Khi chiếu từ không khí vào nước thì góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới.

Chọn đáp án: C

Bài 40-41.11

Một tia sáng phát ra từ một bóng đèn trong một bể cá cảnh, chiếu lên trên, xuyên góc vào mặt nước và ló ra ngoài không khí thì:

A. Góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới.

B. Góc khúc xạ sẽ bằng góc tới.

C. Góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới.

D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Khi chiếu ánh sáng từ nước ra ngoài không khí thì góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới.

Lời giải chi tiết:

Khi chiếu ánh sáng từ nước ra ngoài không khí thì góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới.

Chọn đáp án: A

Bài 40-41.12

Chiếu một tia sáng từ không khí vào thuỷ tinh, với góc tới bằng 600 thì:

A. Góc khúc xạ lớn hơn 600.

B. Góc khúc xạ bằng 600.

C. Góc khúc xạ nhỏ hơn 600.

D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Khi chiếu một tia sáng từ không khí vào thuỷ tinh thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

Lời giải chi tiết:

Khi chiếu một tia sáng từ không khí vào thuỷ tinh thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Mà góc tới bằng \(60^0\) độ nên góc khúc xạ nhỏ hơn 600.

Chọn đáp án: C

Bài 40-41.13

Chiếu một tia sáng từ trong nước ra không khí, với góc tới bằng 300 thì:

A. Góc khúc xạ lớn hơn 300.

B. Góc khúc xạ bằng 300.

C. Góc khúc xạ nhỏ hơn 300.

D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Khi chiếu ánh sáng từ nước ra không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

Lời giải chi tiết:

Khi chiếu ánh sáng từ nước ra không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

Chọn đáp án: A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí