Giải bài 36,37,38,39,40 trang 69 SBT Sinh học 10


Giải bài 36,37,38,39,40 trang 69 SBT Sinh học 10: Các bào quan có màng kép (hai lớp màng) là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 36

36. Các bào quan có màng kép (hai lớp màng) là

A. Bộ máy Gôngi và lục lạp

B. Ti thể và Lizôxôm

C. Ti thể và lục lạp

D. Bộ máy Gôngi và Lizôxôm

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào nhân thực

Lời giải chi tiết:

Các bào quan có màng kép (hai lớp màng) là Ti thể và lục lạp.

Chọn C

Câu 37

37. Các bào quan có màng đơn (một lớp màng) là

A. Bộ máy Gôngi và lục lạp.

B. Ti thể và lizôxôm.

C. Bộ máy Gôngi và lizôxôm.

D. Ti thể và lục lạp.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào nhân thực

Lời giải chi tiết:

Các bào quan có màng đơn (một lớp màng) là Bộ máy Gôngi và lizôxôm.

Chọn C

Câu 38

38. Những bào quan không có màng là

A. Bộ máy Gôngi và Ribôxôm

B. Trung tử và lục lạp.

C. Ribôxôm và Lizôxôm.

D. Trung tử và Ribôxôm.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào nhân thực

Lời giải chi tiết:

Những bào quan không có màng là Trung tử và Ribôxôm.

Chọn D

Câu 39

39. Trong cấu trúc cua màng sinh chất, loại prôtêin giữ chức năng nào dưới đây chiếm số lượng nhiều nhất ?

A. Vận chuyển.

B. Kháng thể.

C. Enzim.

D. Cấu tạo.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Màng sinh chất (màng tế bào)

Lời giải chi tiết:

Trong cấu trúc cua màng sinh chất, loại prôtêin giữ chức năng cấu tạo chiếm số lượng nhiều nhất là

Chọn D

Câu 40

40. Ribôxôm không có đặc điểm nào sau đây?

A. Được bao bọc bởi lớp phôtpholipit kép.

B. Gồm hai thành phần chính là prôtêin và rARN.

C. Làm nhiệm vụ sinh tổng hợp prôtêin cho tế bào.

D. Cấu trúc gồm một tiểu phần lớn và một tiểu phần bé.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Ribôxôm

Lời giải chi tiết:

Ribôxôm không có đặc điểm được bao bọc bởi lớp phôtpholipit kép.

Chọn A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.