Giải bài 51,52,53,54,55 trang 73 SBT Sinh học 10


Giải bài 51,52,53,54,55 trang 73 SBT Sinh học 10: Loại bào quan có thể chứa ADN trong tế bào của rễ cây là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 51

51. Loại bào quan có thể chứa ADN trong tế bào của rễ cây là

A. nhân, ti thể, thể Gôngi.

B. ribôxôm, lưới nội chất hạt.

C. nhân, ti thể.

D. nhân, lục lạp, ribôxôm.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào nhân thực

Lời giải chi tiết:

Loại bào quan có thể chứa ADN trong tế bào của rễ cây là nhân, ti thể.

Chọn C

Câu 52

52. Ti thể có thể có trong tế bào của những sinh vật nào sau đây ?

(1) gà.

(2) cải bắp.

(3) tảo lục.

(4) vi khuẩn lam.

(5) nấm rơm.

Phương án trả lời đúng là :

A. (1), (2).

B. (2), (3), (4).

C. (3), (4).

D. (3),(4),(5).

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Ti thể

Lời giải chi tiết:

Ti thể có thể có trong tế bào của: (1), (2).

Chọn A

Câu 53

53. Lục lạp có thể có trong tế bào của

A. vi khuẩn lam, cây lúa,

B. nấm rơm, cây cải củ.

C. tảo lục, cây cà chua.

D. cây ngô, cây khoai tây.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Lục lạp

Lời giải chi tiết:

Lục lạp có thể có trong tế bào của cây ngô, cây khoai tây.

Chọn D

Câu 54

54. Xét các đặc điểm sau đây của lưới nội chất :

(1) Là một hệ thống ống và xoang dẹt thông với nhau.

(2) Có chứa cầc enzim xúc tác cho phản ứng tổng hợp chất tiết.

(3) Có chức năng khử độc và chuyển hoá đường.

(4) Có cấu trúc màng đơn.

(5) Làm nhiệm vụ vận chuyển trong tế bào.

Những đặc điểm chung của lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn là

A. (1), (2), (3), (4).

B. (2), (3), (4), (5).

C. (1), (2), (4), (5)

D. (1), (3), (4).

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Lưới nội chất

Lời giải chi tiết:

Những đặc điểm chung của lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn là: (1), (2), (4), (5).

Chọn C

Câu 55

55. Trong tế bào thực vật, các bào quan có thể chứa cả prôtêin và axit nuclêic gồm có

A. ribôxôm, không bào, lục lạp.

B. nhân, ti thể, lục lạp, ribôxôm.

C. ribôxôm, nhân, thể Gôngi.

D. ti thể, ribôxôm, lưới nội chất.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào nhân thực

Lời giải chi tiết:

Trong tế bào thực vật, các bào quan có thể chứa cả prôtêin và axit nuclêic gồm có: nhân, ti thể, lục lạp, ribôxôm.

Chọn B

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.