Giải bài 41,42,43,44,45 trang 70 SBT Sinh học 10


Giải bài 41,42,43,44,45 trang 70 SBT Sinh học 10: Lục lạp không có đặc điểm nào sau đây ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 41

41. Lục lạp không có đặc điểm nào sau đây ?

A. Kích thước nhỏ, thường có dạng hình bầu dục.

B. Có hai lớp màng phôtpholipit kép, màng ngoài rộng hơn màng trong

C. Sắc tố quang hợp nằm ở chất nền strôma.

D. Bên trong chứa ADN, enzim, ribôxôm.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Lục lạp

Lời giải chi tiết:

Lục lạp không có đặc điểm là: Sắc tố quang hợp nằm ở chất nền strôma.

Chọn C

Câu 42

42. Cho các nhận định sau :

(1) Màng ngoài có diện tích nhỏ hơn diện tích màng trong.

(2) Màng ngoài không chứa hệ enzim hô hấp, màng trong có chứa hệ enzim hô hấp.

(3) Màng ngoài và màng trong đều có một lớp phôtpholipit.

(4) Màng ngoài trơn nhẵn, màng trong gấp nếp tạo nên các mào.

Trong những nhận đinh trên, những nhận định nào là điểm khác nhau giữa màng trong và màng ngoài của ti thể?

A. (1),(2),(3)

B. (2), (3), (4).

C. (1), (2), (4),

D. (1),(2),(3),(4).

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Ti thể

Lời giải chi tiết:

Điểm khác nhau giữa màng trong và màng ngoài của ti thể là: (1), (2), (4).

Chọn C

Câu 43

43. Cho các ý sau đây :

(1) Màng đơn, chứa nhiều enzim thuỷ phân.

(2) Là bào quan chỉ có ở tế bào động vật.

(3) Có chức năng phân huỷ tế bào già, bào quan già.

(4) Có chức nấng phân huỷ các đại phân tử hữu cơ.

Những ý nào là đặc điểm của lizôxôm ?

A. (1), (2), (3),

B. (2), (3), (4).

C. (1), (2), (4).

D. (1), (2), (3), (4).

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Một số bào quan khác

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm của lizôxôm là: (1), (2), (3), (4).

Chọn D

Câu 44

44. Những điều nào sau đây nói đúng về chức năng của lục lạp ?

(1) Chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học.

(2) Tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

(3) Chuyển năng lượng của các chất hữu cơ thành ATP cung cấp cho các hoạt động sống.

(4) Tạo ra nguyên tử ôxi cùng cấp cho môi trường.

Phương án trả lời đúng là :

A. (1), (2), (4).

B. (1), (2).

C. (2), (3), (4).

D. (3), (4).

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Lục lạp

Lời giải chi tiết:

Các ý đúng về chức năng của lục lạp là: (1), (2).

Chọn B

Câu 45

45. Những điều nào sau đây nói không đúng về chức năng của ti thể ?

(1) Chuyển năng lượng hoá học thành năng lượng ATP dễ sử dụng, cung cấp cho .các hoạt động sống của tế bào.

(2) Tạo ra các sản phẩm trung gian là nguyên liệu để tổng hợp các chất.

(3) Từ chất vô cơ tổng hợp nên các chất hữu cơ cho cơ thể.

(4) Chuyển quang năng thành hoá năng.

Phương án trả lời đúng là :

A. (1), (2).

B. (2), (3).

C. (1),(4).

D. (3), (4).

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Ti thể

Lời giải chi tiết:

Các ý không đúng về chức năng của ti thể là: (3), (4).

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí