Bài 36.1, 36.2 trang 78 SBT Vật lí 9


Giải bài 36.1, 36.2 trang 78 SBT Vật lí 9. Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 36.1

Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. Tăng 2 lần.

B. Tăng 4 lần.

C. Giảm 2 lần.

D. Không tăng, không giảm.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính công suất hao phí: \(P_{hp}=\dfrac{P^2}{U^2}.R\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\(\eqalign{
&  P_{hp} = {I^2}R = {{{P^2}} \over {{U^2}}}.R \cr 
& R = \rho {l \over S} \cr} \)

Khi tăng chiều dài lên gấp đôi thì R tăng gấp đôi. P, U không đổi khi chiều dài thay đổi \(\Rightarrow  P_{hp}\)  tăng gấp đôi

Chọn đáp án: A

Bài 36.2

Trên cùng một đường dây dẫn tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. Tăng 2 lần.

B. Giảm 2 lần.

C. Tăng 4 lần.

D. Giảm 4 lần.

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính công suất hao phí: \({P_{hp}} = \dfrac{{R.{P^2}}}{{{U^2}}}\) 

Lời giải chi tiết:

Ta có công thức tính công suất hao phí là \({P_{hp}} = \dfrac{{R.{P^2}}}{{{U^2}}}\) . Theo công thức thì \(P_{hp}\) tỉ lệ thuận với điện trở R mà R thì tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây theo công thức \(R = \dfrac{{\rho .l}}{S}\). Do vậy khi tiết diện dây dẫn S tăng 2 lần thì công suất hao phí giảm 2 lần.

Chọn đáp án: B


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu
 • Bài 36.3 trang 78 SBT Vật lí 9

  Giải bài 36.3 trang 78 SBT Vật lí 9. Khi truyền đi cùng một công suất điện, muốn giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt,

 • Bài 36.4 trang 78 SBT Vật lí 9

  Giải bài 36.4 trang 78 SBT Vật lí 9. Vì sao khi muốn truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn người ta lại phải dùng hai

 • Bài 36.5, 36.6 trang 79 SBT Vật lí 9

  Giải bài 36.5, 36.6 trang 79 SBT Vật lí 9. Trên cùng một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới một hiệu điện thế xác định,

 • Bài 36.7 trang 79 SBT Vật lí 9

  Giải bài 36.7 trang 79 SBT Vật lí 9. Vì sao người ta không dùng phương pháp giảm điện trở của dây tải điện để làm giảm công suất hao phí vì toả nhiệt?

 • Bài 36.8 trang 79 SBT Vật lí 9

  Giải bài 36.8 trang 79 SBT Vật lí 9. Có hai đường dây tải điện tải đi cùng một công suất điện với dây dẫn cùng tiết diện, làm cùng bằng một chất.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.