Giải bài 31.6 trang 78 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Một cần cẩu nâng một vật từ mặt đất lên trên cao. Để cần cẩu hoạt động, cần cung cấp năng lượng gì cho nó? Sau khi nâng vật lên cao, có người cho rằng năng lượng cung cấp cho cần cẩu đã mất đi vô ích vì không thấy sự chuyển hóa năng lượng từ cần cẩu sang vật được nâng và các phương tiện khác. Em hãy nêu ý kiến cá nhân em về vấn đề này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng lí thuyết và liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

+ Đa số cần cẩu nhận năng lượng điện hoặc năng lượng từ nhiên liệu sau khi được giải phóng để hoạt động

+ Đa số năng lượng cung cấp cho cần cẩu chuyển hóa thành thế năng hấp dẫn của vật được nâng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu