Bài 28.20 trang 77 SBT Vật lí 7


Đề bài

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.8, trong đó vôn kế chỉ \(U = 3V\), ampe kế \(A\) chỉ \(I = 0,6A\), ampe kế \(A_1\) chỉ \(I_1 = 0,32A\)

a) Tìm số chỉ \(I_2\) của ampe kế \(A_2\)

b) Tìm hiệu điện thế \(U_1, U_2\) tương ứng ở hai đầu mỗi bóng đèn

c) Nếu đèn \(Đ_1\) bị hỏng thì ampe kế \(A\) chỉ \(0,38A\). Hỏi khi đó số chỉ của ampe kế \(A_2\) là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch song song: \(I=I_1+I_2+...+I_n;\\U=U_1=U_2=...=U_n\)

Lời giải chi tiết

a) Vì đèn \(Đ_1\) được mắc song song với đèn \(Đ_2\) nên số chỉ của ampe kế \(A_2\) là:

\(I_2 = I - I_1 = 0,6 - 0,32 = 0,28A\).

b) Do đèn \(Đ_1\) được mắc song song với đèn \(Đ_2\) nên hiệu điện thế ở hai đầu mỗi đèn là:

\(U_1 = U_2 = U = 3V\).

c) Khi đèn \(Đ_1\) bị hỏng thì đèn \(Đ_2\) được mắc nối tiếp với nguồn nên: \(I_2 = I = 0,38A\).


Bình chọn:
4.5 trên 19 phiếu
 • Bài 28.19 trang 77 SBT Vật lí 7

  Giải bài 28.19 trang 77 sách bài tập vật lí 7. Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.7, hai bóng đèn là giống nhau.

 • Bài 28.18 trang 76 SBT Vật lí 7

  Giải bài 28.18 trang 76 sách bài tập vật lí 7. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là U1 = 2,8V, hãy cho biết hiệu điện thế U2 giữa hai đầu đèn Đ2.

 • Bài 28.17 trang 76 SBT Vật lí 7

  Giải bài 28.17 trang 76 sách bài tập vật lí 7. Một đèn để bàn và một quạt điện đều có ghi 220V.

 • Bài 28.16 trang 76 SBT Vật lí 7

  Giải bài 28.16 trang 76 sách bài tập vật lí 7. Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.5, ampe kế có số chỉ I = 0,54A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện đi qua đèn Đ2.

 • Bài 28.15 trang 75 SBT Vật lí 7

  Giải bài 28.15 trang 75 sách bài tập vật lí 7. Nguồn điện trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.4 là một pin còn mới có ghi 1,5V.

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.