Bài 28.14 trang 75 SBT Vật lí 7


Đề bài

Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu  cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

1. Nếu hai bóng đèn giống nhau đều có ghi \(3V\) và được mắc nối tiếp vào hiệu điện thế \(5V\)       

2Nếu hai bóng đèn giống nhau đều có ghi \(3V\) và được mắc song song vào hiệu điện thế \(5V\)

3. Nếu hai bóng đèn có ghi \(3V\) và \(6V\), được mắc song song vào hiệu điện thế \(3V\) 

4. Nếu hai bóng đèn giống nhau đều có ghi \(3V\) và được mắc nối tiếp vào hiệu điện thế \(6V\)

a) thì cả hai đèn đều sáng bình thường

b) thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn là như nhau và một trong hai đèn sáng bình thường.

c) thì dòng điện chạy qua hai đèn có cùng cường độ và cả hai đèn sáng dưới mức bình thường

d) thì cả hai đèn sáng quá mức bình thường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về hiệu điện thế trong mạch:

+ Nối tiếp: \(U=U_1+U_2+...+U_n\)

+ Song song: \(U=U_1=U_2=...=U_n\)

Lời giải chi tiết

1 — c                         2 - d                       

3 - b                            4 - a

Loigiaihay.com 

Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu
 • Bài 28.15 trang 75 SBT Vật lí 7

  Giải bài 28.15 trang 75 sách bài tập vật lí 7. Nguồn điện trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.4 là một pin còn mới có ghi 1,5V.

 • Bài 28.16 trang 76 SBT Vật lí 7

  Giải bài 28.16 trang 76 sách bài tập vật lí 7. Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.5, ampe kế có số chỉ I = 0,54A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện đi qua đèn Đ2.

 • Bài 28.17 trang 76 SBT Vật lí 7

  Giải bài 28.17 trang 76 sách bài tập vật lí 7. Một đèn để bàn và một quạt điện đều có ghi 220V.

 • Bài 28.18 trang 76 SBT Vật lí 7

  Giải bài 28.18 trang 76 sách bài tập vật lí 7. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là U1 = 2,8V, hãy cho biết hiệu điện thế U2 giữa hai đầu đèn Đ2.

 • Bài 28.19 trang 77 SBT Vật lí 7

  Giải bài 28.19 trang 77 sách bài tập vật lí 7. Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.7, hai bóng đèn là giống nhau.

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.