Bài 28.10 trang 74 SBT Vật lí 7


Đề bài

Có một nguồn điện \(6V\), một bóng đèn \(Đ_1\) có ghi \(6V\) và một bóng đèn \(Đ_2\) có ghi \(12V\). Có thể mắc hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho như thế nào để cả hai bóng đèn đồng thời sáng bình thường ?

A. Mắc nốĩ tiếp hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho

B. Mắc song song hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho

C. Mắc nối tiếp đèn \(Đ_1\) với nguồn điện thành một đoạn mạch rồi mắc đèn \(Đ_2\) song song với đoạn mạch này.

D. Không có cách mắc nào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về hiệu điện thế trong mạch mắc song song: \(U=U_1=U_2=...=U_n\)

Sử dụng lí thuyết về hiệu điện thế trong mạch mắc nối tiếp: \(U=U_1+U_2+...+U_n\)

Lời giải chi tiết

Vì nguồn điện có hiệu điện thế 6V bằng hiệu điện thế của đèn \(Đ_1\) nên có thế mắc song song để đèn sáng bình thường, nhưng hiệu điện thế của đèn \(Đ_2\) có hiệu điện thế \(12V\) lớn hơn hiệu điện thế của nguồn. Vì vậy không có cách nào có thể mắc hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho như thế nào để cả hai bóng đèn đồng thời sáng bình thường.

Chọn D

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu
 • Bài 28.11 trang 74 SBT Vật lí 7

  Giải bài 28.11 trang 74 sách bài tập vật lí 7. Các bóng đèn dùng trong gia đình được mắc song song là vì lí do nào dưới đây?

 • Bài 28.12 trang 74 SBT Vật lí 7

  Giải bài 28.12 trang 74 sách bài tập vật lí 7. Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

 • Bài 28.13 trang 75 SBT Vật lí 7

  Giải bài 28.13 trang 75 sách bài tập vật lí 7. Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

 • Bài 28.14 trang 75 SBT Vật lí 7

  Giải bài 28.14 trang 75 sách bài tập vật lí 7. Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

 • Bài 28.15 trang 75 SBT Vật lí 7

  Giải bài 28.15 trang 75 sách bài tập vật lí 7. Nguồn điện trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.4 là một pin còn mới có ghi 1,5V.

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.