Bài 27.3 trang 68 SBT Vật lí 7


Đề bài

Trong mạch điện có sơ đồ như hình 27.3, amppe kế \(A_1\) có số chỉ \(0, 35A\). Hãy cho biết:

a) Số chỉ của ampe kế \(A_2\). 

b) Cường độ dòng điện qua các đèn \(Đ_1\) và \(Đ_2\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về cường độ dòng điện trong mạch nối tiếp: \(I=I_1=I_2=...=I_n\)

Lời giải chi tiết

a. Vì đèn \(Đ_1\) mắc nối tiếp với đèn \(Đ_2\) nên cường độ dòng điện qua \(Đ_1\) bằng cường độ dòng điện qua \(Đ_2\).

Do đó số chỉ của ampe kế \(A_2\) bằng số chỉ của ampe kế \(A_1\) là \(0,35A\).

b. Vì số chỉ của ampe kế là giá trị cường độ dòng điện qua các bóng đèn \(Đ_1\) và \(Đ_2\) nên cường độ dòng điện qua \(Đ_1\) và \(Đ_2\) là \(0,35A\).


Bình chọn:
4.5 trên 29 phiếu
 • Bài 27.4 trang 68 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.4 trang 68 sách bài tập vật lí 7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.4

 • Bài 27.5 trang 69 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.5 trang 69 sách bài tập vật lí 7. Hai bóng đèn trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây (hình 27.5) không mắc nối tiếp với nhau?

 • Bài 27.6 trang 69 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.6 trang 69 sách bài tập vật lí 7. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.6. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng đối với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này?

 • Bài 27.7 trang 69 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.7 trang 69 sách bài tập vật lí 7. Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối quan hệ nào dưới đây?

 • Bài 27.8 trang 69 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.8 trang 69 sách bài tập vật lí 7. Trong mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.7, các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng trên hình vẽ là l1, I2, I3. Giữa các số chỉ này có mối quan hệ nào dưới đây?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.