Bài 27.14 trang 71 SBT Vật lí 7


Đề bài

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.13, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là \(3V\).

a) Khi công tắc \(K\) mở, các vôn kế \(V\) và \(V_1\) có số chỉ \(U_m\) và \(U_{1m}\) tương ứng là bao nhiêu?

b) Khi công tắc \(K\) đóng, vôn kế \(V\) chỉ \(U_đ = 2,5V\), vôn kế \(U_1\) chỉ \(U_{1đ} = 1,5V\). Tính số chỉ \(U_{2đ}\) của vôn kế \(V_2\) khi đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về cường độ dòng điện và điện áp trong mạch nối tiếp:

\(I=I_1+I_2+...+I_n\)

\(U=U_1=U_2=...=U_n\)

Lời giải chi tiết

a) Khi \(K\) mở vôn kế \(V\) chỉ \(U_m = 3V\)

Vôn kế \(V_1\) chỉ \(U_{1m} = 0\)

b) Khi K đóng do đoạn mạch mắc nối tiếp nên có hiệu điện thế bằng:

\(U_đ = U_{1đ} + U_{2đ}\)

Số chỉ vôn kế V2: \(U_{2đ} = U_đ - U_{1đ }= 2,5 - 1,5 = 1V\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu
 • Bài 27.13 trang 71 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.13 trang 71 sách bài tập vật lí 7. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.11, trong đó vôn kế V có số chỉ 5,8V; vôn kế V1 có số chỉ 3,0V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn Đ1 và Đ2.

 • Bài 27.12 trang 71 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.12 trang 71 sách bài tập vật lí 7. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.11 trong đó vôn kế V có số chỉ 6,2V; vôn kế V1 có số chỉ 3,2V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn Đ1 và Đ2.

 • Bài 27.11 trang 70 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.11 trang 70 sách bài tập vật lí 7. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.10. Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,25A; vôn kế V có số chỉ là U = 5,8V; vôn kế V1 có số chỉ U1= 2,8V.

 • Bài 27.10 trang 70 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.10 trang 70 sách bài tập vật lí 7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.9, trong đó ampe kế có số chỉ 0, 35A, hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đi là U12 = 3,2V và hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U23 = 2,8V

 • Bài 27.9 trang 70 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.9 trang 70 sách bài tập vật lí 7. Cho mạch điện có sơ như trên hình 27.8. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan hệ nào dưới đây?

 • Bài 27.8 trang 69 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.8 trang 69 sách bài tập vật lí 7. Trong mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.7, các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng trên hình vẽ là l1, I2, I3. Giữa các số chỉ này có mối quan hệ nào dưới đây?

 • Bài 27.7 trang 69 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.7 trang 69 sách bài tập vật lí 7. Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối quan hệ nào dưới đây?

 • Bài 27.6 trang 69 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.6 trang 69 sách bài tập vật lí 7. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.6. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng đối với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này?

 • Bài 27.5 trang 69 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.5 trang 69 sách bài tập vật lí 7. Hai bóng đèn trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây (hình 27.5) không mắc nối tiếp với nhau?

 • Bài 27.4 trang 68 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.4 trang 68 sách bài tập vật lí 7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.4

 • Bài 27.3 trang 68 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.3 trang 68 sách bài tập vật lí 7. Trong mạch điện có sơ đồ như hình 27.3, ampe kế A1 có số chỉ 0, 35A. Hãy cho biết:

 • Bài 27.2 trang 68 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.2 trang 68 sách bài tập vật lí 7. Hai bóng đèn ở sơ đồ nào trong hình 27.2, không mắc nối tiếp với nhau?

 • Bài 27.1 trang 68 SBT Vật lí 7

  Giải bài 27.1 trang 68 sách bài tập vật lí 7. Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế và các dây dẫn là như nhau trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây (hình 27.1). Hãy so sánh số chỉ của ampe kế trong các sơ đồ này.

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.