Bài 27.10 trang 70 SBT Vật lí 7


Giải bài 27.10 trang 70 sách bài tập vật lí 7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.9, trong đó ampe kế có số chỉ 0, 35A, hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đi là U12 = 3,2V và hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U23 = 2,8V

Đề bài

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.9, trong đó ampe kế có số chỉ \(0,35A\), hiệu điện thế giữa hai đầu đèn \(Đ_1\) là \(U_{12} = 3,2V\) và hiệu điện thế giữa hai đầu đèn \(Đ_2\) là \(U_{23} = 2,8V\). Hãy:

a. Cho biết cường độ dòng điện đi qua đèn \(Đ_1\) và đi qua đèn \(Đ_2\) là bao nhiêu?

b. Tính hiệu điện thế \(U_{13}\) giữa hai đầu ngoài cùng của hai đèn \(Đ_1\) và \(Đ_2\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về cường độ dòng điện và điện áp trong mạch nối tiếp:

\(I=I_1+I_2+...+I_n\)

\(U=U_1=U_2=...=U_n\)

Lời giải chi tiết

a. Vì đèn \(Đ_1\) mắc nối tiếp với đèn \(Đ_2\) nên cường độ dòng điện đi qua đèn \(Đ_1\) và đi qua đèn \(Đ_2\) là bằng nhau và bằng: \(I_1 = I_2 = I = 0,35A\)

b. Do đoạn mạch mắc nối tiếp nên hiệu điện thế \(U_{13}\) giữa hai đầu ngoài cùng của \(2\) đèn \(Đ_1\) và \(Đ_2\)

\(U_{13} = U_{12} + U_{23} = 3,2 + 2,8 = 6V\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài