Giải bài 2.5 trang 7 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy quan sát phòng thực hành của trường em để tìm hiểu xem còn vị trí nào cần đặt biển cảnh báo mà chưa được thực hiện và chỉ ra cách thực hiện.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát phòng thực hành của trường em để tìm hiểu

Lời giải chi tiết

Học sinh tự điền nội dung tìm hiểu được vào mẫu sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

Hỏi bài