Bài 24.3 trang 56 SBT Vật lí 7


Đề bài

Có bốn ampe kế với các giới hạn đo lần lượt là:

1) \(50mA\)                   2) \(1,5A\)               

3) \(0,5A\)                     4) \(1A\)

Hãy chọn ampe kế phù hợp nhất để đo mỗi trường hợp sau đây:

a) Dòng điện qua bóng đèn pin có cường độ \(0,35A\)

b) Dòng điện qua đèn điôt phát quang có cường độ \(12mA\)

c) Dòng điện qua nam châm điện có cường độ \(0,8A\)

d) Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ \(1,2A\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về GHĐ của ampe kế

Lời giải chi tiết

a) Ampe kế số 3 

b) Ampe kế số 1

c) Ampe kế số 2 hoặc số 4

d) Ampe kế số 2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu
 • Bài 24.4 trang 56 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.4 trang 56 sách bài tập vật lí 7. Cho các sơ đồ mạch điện như hình 24.2

 • Bài 24.5 trang 57 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.5 trang 57 sách bài tập vật lí 7. Ampe kế là dụng cụ dùng để làm gì?

 • Bài 24.6 trang 57 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.6 trang 57 sách bài tập vật lí 7. Trên ampe kế không có dấu hiệu nào dưới đây?

 • Bài 24.7 trang 57 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.7 trang 57 sách bài tập vật lí 7. Giải bài 21.1 trang 48 SBT vật lí 7. Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì?

 • Bài 24.8 trang 57 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.8 trang 57 sách bài tập vật lí 7. Khi sử dụng ampe kế để tiến hành một phép đo thì cần thực hiện những thao tác nào nêu ở trên và theo trình tự nào dưới đây?

 • Bài 24.9 trang 58 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.9 trang 58 sách bài tập vật lí 7. Khi bóng đèn pin sáng bình thường thì dòng điện chạy qua nó có cường độ vào khoảng 0,3A. Nên sử dụng ampe kế có giới hạn đo nào dưới đây là thích hợp nhất để đo cường độ dòng điện này?

 • Bài 24.10 trang 58 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.10 trang 58 sách bài tập vật lí 7. Ampe kế có giới hạn đo là 50mA phù hợp để đo cường độ dòng điện nào dưới đây:

 • Bài 24.11 trang 58 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.11 trang 58 sách bài tập vật lí 7. Ampe kế trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây được mắc đúng?

 • Bài 24.12 trang 59 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.12 trang 59 sách bài tập vật lí 7. Trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây, các công tắc K ở chế độ được biểu diễn như trên hình 24.4. Hỏi ampe kế mắc trong sơ đồ nào có chỉ số khác 0?

 • Bài 24.13 trang 59 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.13 trang 59 sách bài tập vật lí 7. Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.5 được mắc đúng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn?

 • Bài 24.2 trang 56 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.2 trang 56 sách bài tập vật lí 7. Hình 24.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết:

 • Bài 24.1 trang 56 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.1 trang 56 sách bài tập vật lí 7. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.