Bài 24.1 trang 56 SBT Vật lí 7


Đề bài

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

a) \(0,35A = ....mA\) 

b) \(425mA = .... A\) 

c) \(1,28A = .....mA\)

d) \(32mA = .... A\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng đổi đơn vị: \(1A=1000mA\); \(1mA=0,001A\)

Lời giải chi tiết

a. \(0,35A = 350 mA\)

b. \(425mA = 0.425A\)

c. \(1,28A = 1280mA\)

d. \(32mA = 0,032A\)


Bình chọn:
4.8 trên 36 phiếu
 • Bài 24.2 trang 56 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.2 trang 56 sách bài tập vật lí 7. Hình 24.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết:

 • Bài 24.3 trang 56 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.3 trang 56 sách bài tập vật lí 7. Có bốn ampe kế với các giới hạn đo lần lượt là:

 • Bài 24.4 trang 56 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.4 trang 56 sách bài tập vật lí 7. Cho các sơ đồ mạch điện như hình 24.2

 • Bài 24.5 trang 57 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.5 trang 57 sách bài tập vật lí 7. Ampe kế là dụng cụ dùng để làm gì?

 • Bài 24.6 trang 57 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.6 trang 57 sách bài tập vật lí 7. Trên ampe kế không có dấu hiệu nào dưới đây?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.