Bài 24.10 trang 58 SBT Vật lí 7


Đề bài

Ampe kế có giới hạn đo là \(50mA\) phù hợp để đo cường độ dòng điện nào dưới đây:

A. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ là \(0,35A\)

B. Dòng điện đi qua đèn điot phát quang có cường độ là \(0,28mA\)

C. Dòng điện đi qua nam châm điện có cường độ là \(0,8A\)

D. Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy có cường độ là \(0,50A\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức chọn thang đo ampe kế: thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng \(1,5\) đến \(2\) lần giá trị ước lượng cần đo.

Lời giải chi tiết

Ampe kế có giới hạn đo là \(50mA\) phù hợp để đo cường độ dòng điện đi qua đèn điôt phát quang có cường độ là \(28mA\).

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 17 phiếu
 • Bài 24.11 trang 58 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.11 trang 58 sách bài tập vật lí 7. Ampe kế trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây được mắc đúng?

 • Bài 24.12 trang 59 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.12 trang 59 sách bài tập vật lí 7. Trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây, các công tắc K ở chế độ được biểu diễn như trên hình 24.4. Hỏi ampe kế mắc trong sơ đồ nào có chỉ số khác 0?

 • Bài 24.13 trang 59 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.13 trang 59 sách bài tập vật lí 7. Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.5 được mắc đúng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn?

 • Bài 24.9 trang 58 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.9 trang 58 sách bài tập vật lí 7. Khi bóng đèn pin sáng bình thường thì dòng điện chạy qua nó có cường độ vào khoảng 0,3A. Nên sử dụng ampe kế có giới hạn đo nào dưới đây là thích hợp nhất để đo cường độ dòng điện này?

 • Bài 24.8 trang 57 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.8 trang 57 sách bài tập vật lí 7. Khi sử dụng ampe kế để tiến hành một phép đo thì cần thực hiện những thao tác nào nêu ở trên và theo trình tự nào dưới đây?

 • Bài 24.7 trang 57 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.7 trang 57 sách bài tập vật lí 7. Giải bài 21.1 trang 48 SBT vật lí 7. Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì?

 • Bài 24.6 trang 57 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.6 trang 57 sách bài tập vật lí 7. Trên ampe kế không có dấu hiệu nào dưới đây?

 • Bài 24.5 trang 57 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.5 trang 57 sách bài tập vật lí 7. Ampe kế là dụng cụ dùng để làm gì?

 • Bài 24.4 trang 56 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.4 trang 56 sách bài tập vật lí 7. Cho các sơ đồ mạch điện như hình 24.2

 • Bài 24.3 trang 56 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.3 trang 56 sách bài tập vật lí 7. Có bốn ampe kế với các giới hạn đo lần lượt là:

 • Bài 24.2 trang 56 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.2 trang 56 sách bài tập vật lí 7. Hình 24.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết:

 • Bài 24.1 trang 56 SBT Vật lí 7

  Giải bài 24.1 trang 56 sách bài tập vật lí 7. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.