Bài 14.6 trang 41 SBT Vật lý 9


Đề bài

Một quạt điện dùng trên xe ôtô có ghi 12V-15W.

a. Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó chạy bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó.

b. Tính điện năng mà quạt sử dụng trong một giờ khi chạy bình thường.

c. Khi quạt chạy, điện năng được biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Cho rằng hiệu suất của quạt là 85%, Tính điện trở của quạt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính công: \(A=P.t\)

+ Sử dụng biểu thức định luật ôm: \({I} = \dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

\(U = 12 V, P = 15 W\)

a) Cách mắc để quạt chạy bình thường. \(I =? A\)

b) \(A =? t = 1h = 3600s\)

c) Quạt chạy điện năng biến thành dạng năng lượng nào? \(H = 85%\). \(R_\text{quạt}\) =?

Giải:

a) Phải mắc quạt vào hiệu điện thế định mức \(U = 12V\).

Điện trở của quạt là: \(R = \dfrac{{{U^2}}}{P} = \dfrac{{{{12}^2}}}{{15}} = 9,6\Omega  \)

Cường độ dòng điện chạy qua quạt là: \(I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{{12}}{{9,6}} = 1,25{\text{A}}\)

b) Điện năng quạt tiêu thụ trong 1 giờ là:

\(A = UIt \\= 12 × 1,25 × 3600 \\= 54000J = 0,015 kW.h\)

c) Điện năng được biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng

Phần điện năng biến đổi thành nhiệt năng trong 1 giây là:

\({P_{nh}} = P.\left( {1 - H} \right) \\=15 \times 0,15 = 2,25J.\)

Điện trở của quạt là:  \(R = \dfrac{{{P_{nh}}}}{{{I^2}}} = 1,44\Omega \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 36 phiếu
 • Bài 14.7 trang 41 SBT Vật lý 9

  Giải bài 14.7 trang 41 SBT Vật lý 9. Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì tiêu thụ một lượng điện năng là 990kJ trong 15 phút.

 • Bài 14.8 trang 41 SBT Vật lý 9

  Giải bài 14.8 trang 41 SBT Vật lý 9. Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế U=220V thì dòng điện chạy qua dây nung của bếp có cường độ I=6,8A.

 • Bài 14.9 trang 41 SBT Vật lý 9

  Giải bài 14.9 trang 41 SBT Vật lý 9. Hai điện trở R1=12Ω và R2=36Ω được mắc song song vào hiệu điện thế U thì công suất tương ứng là P1s và P2s

 • Bài 14.10 trang 41 SBT Vật lý 9

  Giải bài 14.10 trang 41 SBT Vật lý 9. Cho biết vì sao khi mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế U=12V thì chúng không sáng bình thường.

 • Bài 14.5 trang 40 SBT Vật lý 9

  Giải bài 14.5 trang 40 SBT Vật lý 9. Trên một bàn là có ghi 110V-550V và trên một bóng đèn dây tóc có ghi 110V-40W.

 • Bài 14.4 trang 40 SBT Vật lý 9

  Giải bài 14.4 trang 40 SBT Vật lý 9. Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W và trên một bóng đèn dây tóc khác có ghi 220V-40W.

 • Bài 14.3 trang 40 SBT Vật lý 9

  Giải bài 14.3 trang 40 SBT Vật lý 9. Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W. a. Tính điện năng sử dụng trong 30 ngày khi thắp sáng bình thường bóng đèn này mỗi ngày 4 giờ.

 • Bài 14.1; 14.2 trang 40 SBT Vật lý 9

  Giải bài 14.1; 14.2 trang 40 SBT Vật lý 9. Điện năng không thể biến đổi thành:

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.