Bài 10.13 trang 30 SBT Vật lý 9


Giải bài 10.13 trang 30 SBT Vật lý 9. Dây nicrom của biến trở này được quấn thành một lớp gồm những vòng sát nhau trên một lõi sứ có đường kính d2=2,5 cm.

Đề bài

Người ta dùng dây nicrom có điện trở suất là 1,1.10-6Ωm và có đường kính tiết diện là d1=0,8mm để quấn một biến trở có điện trở lớn nhất là 20Ω.
a. Tính độ dài l1 của đoạn dây nicrom cần dùng để quấn biến trở nói trên.
b. Dây nicrom của biến trở này được quấn thành một lớp gồm những vòng sát nhau trên một lõi sứ có đường kính d2=2,5 cm. Tính chiều dài tối thiểu l2 của lõi sứ này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính điện trở của cuộn dây: \(R=\dfrac{\rho.l}{S}\)

Lời giải chi tiết

a. Tiết diện của dây nicrom:

\(S = \dfrac{\pi.d^2}{4} = \dfrac{3,14.{0,8}^2}{4} = 0,5024m{m^2} = 0,{5024.10^{ - 6}}{m^2}\)

Chiều dài của dây nicrom :

\(l = \dfrac{R.S}{\rho } = \dfrac{20.0,5024.{10}^{ - 6}}{1,1.{10}^{ - 6}}= 9,13m = 913cm\)

b.  Chu vi của lõi sứ:  \(C = \pi  \times d = 3,14 \times 2,5 = 7,85cm\)

Cứ 1 vòng dây có chiều dài là 7,85 cm

n vòng dây có chiều dài là 913 cm

=> Số vòng dây quấn vào lõi sắt: \(n = \dfrac{913.1}{7,85} \approx 116,3\) vòng 

Vì dây nicrom của biến trở này được quấn thành một lớp gồm N vòng sát nhau nên chiều dài tối thiểu của lõi sứ là:

\({l_2} = N{d_1} = 116,{3.8.10^{ - 4}} = 0,093m = 9,3cm\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.7 trên 32 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài