Em hãy đánh số vào ô trống cho đúng thứ tự cách di chuyển của giun đất.

Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 54 SGK Sinh học 7.

Đề bài

Hình 15.3 vẽ quá trình di chuyển ( bò ) của giun đất . Sau đây là chú thích kèm theo nhưng sắp xếp không đúng thứ tự các động tác di chuyển của giun đất. 

… Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

… Giun chuẩn bị bò

… Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

… Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước

Em hãy đánh số vào ô trống cho đúng thứ tự cách di chuyển của giun đất.

Lời giải chi tiết

2 - Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

1 - Giun chuẩn bị bò

4 - Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

3 - Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Sinh lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 15. Giun đất

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.