Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 1 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1 (4 điểm). Trình bày nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI.

Câu 2 (3 điểm). Chứng minh Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.

Câu 3 (3 điểm). Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 3-5, suy luận

Cách giải:

- Nguyên nhân:

+ Vào thế kỉ VXI, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nê-đéc-lan phát triển nhất châu Âu, nhưng bị phong kiến Tây Ban Nha thống trị, ra sức kìm hãm.

- Diễn biến:

+ Nhân dân Nê-đéc-lan đã nhiều lần nổi dậy chống lại sự đô hộ của Vương triều Tây Ban Nha, tiêu biểu là cuộc đấu tranh tháng 8-1566 => Cuộc đấu tranh bị đàn áp đẫm máu.

+ Đến năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan thành lập nước cộng hoà với tên gọi là Các tỉnh liên hiệp (về sau gọi là Hà Lan).

+ Đến năm 1648, Tây Ban Nha phải chính thức công nhận nền độc lập của Hà Lan.

- Ý nghĩa:

+ Đây là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.

+ Lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, tạo điểu kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 17, suy luận

Cách giải:

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất vì:

- Đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản:

 + Lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến ( vua Lu-i XVI bị xử tử).

 + Giải quyết khá triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân… (ở thời kì cầm quyền của phái Gia-cô-banh).

 + Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng ở Pháp.

 + Có bản "Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền" xác định những quyền lợi cơ bản của người dân.

Câu 3.

Phương pháp: suy luận, nhận xét

Cách giải:

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri:

- Ý nghĩa lịch sử: Công xã là biểu hiện sinh động của một chế độ mới, góp phần cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn.

- Bài học kinh nghiệm: Cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo; thực hiện liên minh công nông; phải kiên quyết trấn áp kẻ thù; xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.