Đánh dấu (✓) vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau.

Bình chọn:
3.8 trên 19 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 23 SGK Sinh học 7.

Đề bài

Đánh dấu (✓) vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

- Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm nào trong số các đặc điểm nào dưới đây:

… Có chân giả                                           … Có di chuyển tích cực

… Sống tự do ngoài thiên nhiên                   … Có hình thành bào xác

- Trùng kiết lị khác trùng biến hình chỗ nào trong số các đặc điểm dưới đây

… Chỉ ăn hồng cầu                                   … Có chân giả ngắn

… Có chân giả dài                                    … Không có hại

Lời giải chi tiết

- Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm nào trong số các đặc điểm nào dưới đây:

✓ Có chân giả                                     … Có di chuyển tích cực

… Sống tự do ngoài thiên nhiên            ✓ Có hình thành bào xác

- Trùng kiết lị khác trùng biến hình chỗ nào trong số các đặc điểm dưới đây

✓ Chỉ ăn hồng cầu                         ✓ Có chân giả ngắn

… Có chân giả dài                           … Không có hại

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Sinh lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.