Đánh dấu (✓) vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau.


Đề bài

Đánh dấu (✓) vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

- Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm nào trong số các đặc điểm nào dưới đây:

… Có chân giả

… Có di chuyển tích cực

… Sống tự do ngoài thiên nhiên

… Có hình thành bào xác

- Trùng kiết lị khác trùng biến hình chỗ nào trong số các đặc điểm dưới đây

… Chỉ ăn hồng cầu

… Có chân giả ngắn

… Có chân giả dài

… Không có hại

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Trùng kiết lị

Lời giải chi tiết

- Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm nào trong số các đặc điểm nào dưới đây:

✓ Có chân giả

… Có di chuyển tích cực

… Sống tự do ngoài thiên nhiên

✓ Có hình thành bào xác

- Trùng kiết lị khác trùng biến hình chỗ nào trong số các đặc điểm dưới đây

✓ Chỉ ăn hồng cầu

✓ Có chân giả ngắn

… Có chân giả dài

… Không có hại

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 63 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí