Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết Giải tam giác và ứng dụng thực tế

Giải tam giác là tìm số đo các cạnh và các góc chưa biết của tam giác.

Xem chi tiết

Lý thuyết Giá trị lượng giác của một góc từ 0 đến 180 độ

1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 2. QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA HAI GÓC BÙ NHAU 3. CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT SỐ GÓC ĐẶC BIỆT

Xem chi tiết

Lý thuyết Định lí cosin và định lí sin

1. Định lí cosin 2. Định lí sin

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 61, 62

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nửa đường tròn tâm O bán kính R = 1nằm phía trên trục hoành được gọi là nửa đường tròn đơn vị. Cho trước một góc nhọn Tìm các giá trị lượng giác của góc 135

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 62, 63

Trên nửa đường tròn đơn vị, cho dây cung NM song song với trục Ox (Hình 4). Tính tổng số đo của hai góc xOM và xON Tính các giá trị lượng giác: sin120, cos150;cot 135

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 63, 64

Tính

Xem lời giải

Câu hỏi mục 4 trang 64, 65

a) Tính cos 80o43'51'';tan147o12'25'';cot 99o9'19''.

Xem lời giải

Bài 1 trang 65

Sử dụng mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau, phụ nhau để tính giá trị của

Xem lời giải

Bài 2 trang 65

Chứng minh các hệ thức sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 65

Tìm góc alpha trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 65

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 5 trang 65

Chứng minh rằng với mọi góc alpha ta đều có:

Xem lời giải

Bài 6 trang 65

Tính giá trị của biểu thức

Xem lời giải

Bài 7 trang 65

Dùng máy tính cầm tay, hãy thực hiện các yên cầu dưới đây:

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 65, 66, 67

Tính khoảng cách giữa hai điểm ở hai đầu của một hồ nước. Biết từ một điểm cách hai đầu hồ lần lượt là 880 m và 900 m người quan sát nhìn hai điểm này dưới một góc 70 (Hình 5).

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 67, 68, 69

Trong một khu bảo tồn, người ta xây dựng một tháp canh và hai bồn chứa nước A, B để phòng hỏa hoạn. Từ tháp canh, người ta phát hiện đám cháy và số liệu đưa về như Hình 9. Nên dẫn nước từ bồn chứa A hay B để dập tắt đám cháy nhanh hơn?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 70, 71, 72

Tính diện tích một cánh buồm hình tam giác. Biết cách buồm đó có chiều dài một cạnh là 3,2 m và hai góc kề cách đó có số đo là 48 và 105) (Hình 12).

Xem lời giải

Bài 1 trang 72

Tính độ dài cạnh x trong các tam giác sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 72

Tính độ dài cạnh c trong tam giác ABC ở Hình 14.

Xem lời giải

Bài 3 trang 72

Cho tam giác ABC, biết cạnh. Tính các góc, các cạnh còn lại và bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác đó.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất