Giải mục 4 trang 64, 65 SGK Toán 10 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hành 4 trang 65 SGK Toán 10 – Chân trời sáng tạo

a) Tính \(\cos {80^o}43'51'';\tan {147^o}12'25'';\cot {99^o}9'19''.\)

b) Tìm \(\alpha \;({0^o} \le \alpha  \le {180^o}),\) biết \(\cos \alpha  =  - 0,723.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Sử dụng máy tính cầm tay, bấm liên tiếp các phím:

 

Để tính \(\cot {99^o}9'19''\) ta tính \(1:\tan {99^o}9'19''\).

b) Sử dụng máy tính cầm tay, bấm liên tiếp các phím:

 

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}\cos {80^o}43'51'' = 0,161;\\\tan {147^o}12'25'' =  - 0,644;\\\cot {99^o}9'19'' =  - 0,161\end{array}\)

b) \(\alpha  = {136^o}18'9,81''.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm