Bài 1. Tọa độ của vecto Toán 10 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mục 1 trang 38, 39, 40

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M. Xác định tọa độ của vectơ OM Một máy bay đang cất cánh với vận tốc 240 km/h theo phương hợp với phương nằm ngang một góc 30 (hình 7) a) Tính độ dài mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 40, 41

Một thiết bị thăm dò đáy biển đang lặn với vận tốc v=(10; - 8) (hình 8).

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 41, 42, 43, 44

Một trò chơi trên máy tính đang mô phỏng một vùng biển có hai hòn đảo nhỏ có tọa độ Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có tọa độ ba đỉnh a) Tìm tọa độ trung điểm M của cạnh QS b) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác QRS

Xem lời giải

Bài 1 trang 44

cho các điểm A ,B, C, D có tọa độ lần lượt là 4; -1; -5; 0 a) Vẽ trục và biểu diễn các điểm đã cho lên trên trục đó

Xem lời giải

Bài 2 trang 45

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 3 trang 45

Tìm tọa độ của các vectơ sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 45

Cho bốn điểm A(3;5),B(4;0),C(0; - 3),D(2;2). Trong các điểm đã cho, hãy tìm điểm: a) Thuộc trục hoành b) Thuộc trục tung c) Thuộc đường phân giác của góc phần tư thứ nhất

Xem lời giải

Bài 5 trang 45

Tìm tọa độ a) Điểm H là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox b) Điểm M’ đối xứng với M qua trục Ox c) Điểm K là hình chiếu vuông góc của M trên trục Oy d) Điểm M’’ đối xứng với M qua trục Oy e) Điểm C đối xứng với M qua gốc tọa độ

Xem lời giải

Bài 6 trang 45

a) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là một hình bình hành b) Tìm tọa độ giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD c) Giải tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 7 trang 45

a) Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác b) Chứng minh rằng trọng tâm của các tam giác ABC và MNP trùng nhau c) Giải tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 8 trang 45

a) Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục Ox sao cho DA=DB b) Tính chu vi tam giác OAB c) Chứng minh rằng OA vuông góc AB và từ đó tính diện tích tam giác OAB

Xem lời giải

Bài 9 trang 45

Tính góc giữa hai vectơ a và b trong các trường hợp sau

Xem lời giải

Bài 10 trang 45

Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình vuông

Xem lời giải