Chương VI. Thống kê

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 126

Một hằng số quan trọng trong toán học là số e có giá trị gần đúng với 12 chữ số hập phân là 2,718281828459.

Xem lời giải

Bài 2 trang 126

Hãy xác định số quy tròn của a và b.

Xem lời giải

Bài 3 trang 126

Mỗi học sinh lớp 10A đóng góp 2 quyển sách cho thư viện trường. Lớp trưởng thống kê lại số sách mà mỗi tổ trong lớp đóng góp ở bảng sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 126

Sản lượng nuôi tôm phân theo địa phương của các tỉnh Cà Mau và Tiền Giang được thể hiện ở hai biểu đồ sau (đơn vị: tấn):

Xem lời giải

Bài 5 trang 127

Bạn Châu cân lần lượt 50 quả vải thiều Thanh Hà được lựa chọn ngẫu nhiên từ vườn nhà mình và được kết quả như sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 127

Độ tuổi của 22 cầu thủ ở đội hình xuất phát của hai đội bóng đá được ghi lại ở bảng sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 127

Một cửa hàng bán xe ô tô thay đổi chiến lược kinh doanh vào cuối năm 2019. Số xe của hàng bán được mỗi tháng trong năm 2019 và 2020 được ghi lại ở bảng sau:

Xem lời giải

Lý thuyết Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu

Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu

Xem chi tiết

Lý thuyết Số gần đúng và sai số

1. SỐ GẦN ĐÚNG 2. SAI SỐ TUYỆT ĐỐI VÀ SAI SỐ TƯƠNG ĐỐI 3. SỐ QUY TRÒN

Xem chi tiết

Lý thuyết Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu

Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 105

Hãy đo chiều dài bàn học bạn đang sử dụng Trong trích đoạn một báo cáo tài chính dưới đây, theo bạn, số nào là số đúng, số nào là số gần đúng?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 105, 106, 107

Vinh và Hoa đo chiều dài trang bìa của một quyển số (Hình 2). Vinh đọc kết quả là 21 cm. Hãy tính độ dài đường chéo của một hình vuông có cạnh bằng 10 cm và xác định độ chính xác của kết quả tìm được. Một tấm bìa có dạng hình chữ nhật với kích thước được in như trong Hình 3. Vào năm 2015, các nhà khoa học trên thế giới ước lượng độ tuổi của vũ trụ là Hãy ước lượng sai số tương đối trong phép đo tuổi của vũ trụ và thời gian chạy của vận động viên

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 107, 108

Hãy quy tròn số 5496 đến hàng chục và ước lượng sai số tương đối. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau: Hãy xác định số gần đúng của các số sau với độ chính xác

Xem lời giải

Bài 1 trang 109

Ở Babylon, một tấm đất sét có niên đại khoảng 1900 – 1600 trước Công nguyên đã ghi lại một phát biểu hình học, trong đó ám chỉ ước lượng số

Xem lời giải

Bài 2 trang 109

Cho số gần đúng a = 6547 với độ chính xác d = 100 Hãy viết số quy tròn của số a và ước lượng sai số tương đối của số quy tròn đó.

Xem lời giải

Bài 3 trang 109

a) Hãy quy tròn căn 3 đến hàng phần trăm và ước lượng sai số tương đối

Xem lời giải

Bài 4 trang 109

Hãy viết số quy trong gần đúng trong những trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 109

Một tam giác có ba cạnh đo được như sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 109

Chiếc kim màu đỏ chỉ cân nặng của bác Phúc (Hình 5). Hãy viết cân nặng của bác Phúc dưới dạng số gần đúng với độ chính xác 0,5kg

Xem lời giải

Bài 1 trang 111

Bảng sau thống kê số lớp và số học sinh theo từng khối ở một trường Trung học phổ thông.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất