Giải bài 6 trang 109 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Chiếc kim màu đỏ chỉ cân nặng của bác Phúc (Hình 5). Hãy viết cân nặng của bác Phúc dưới dạng số gần đúng với độ chính xác 0,5kg.

Lời giải chi tiết

Dễ thấy cân nặng đúng \(\overline a \) của bác Phúc thuộc khoảng (63;64) (kg)

Độ chính xác \(d = 0,5\;kg\)nên ta có: \(\left( {a - 0,5;a + 0,5} \right) = \left( {63;64} \right) \Rightarrow a = 63,5\;kg\)

Vậy cân nặng của bác Phúc là \(63,5\;kg \pm 0,5\;kg\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm