Bài tập cuối chương IX Toán 10 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 73

Trong mặt phẳng Oxy, cho bốn điểm A(2;1),B(1;4),C(4;5),D(5;2) a) Chứng minh ABCD là một hình vuông b) Tìm tọa độ tâm I của hình vuông ABCD

Xem lời giải

Bài 2 trang 73

Cho AB và CD là hai dây cung vuông góc tại E của đường tròn (O) .Vẽ hình chữ nhật AECF. Dùng phương pháp tọa độ mặt phẳng để chứng minh EF vuông góc với DB

Xem lời giải

Bài 3 trang 73

Tìm tọa độ giao điểm và góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 74

Tính bán kính của đường tròn tâm M( - 2;3) và tiếp xúc với đường thẳng d:14x - 5y + 60 = 0

Xem lời giải

Bài 5 trang 74

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Xem lời giải

Bài 6 trang 74

Tìm tâm và bán kính của các đường tròn có phương trình:

Xem lời giải

Bài 7 trang 74

Lập phương trình đường tròn trong các trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 74

Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Xem lời giải

Bài 9 trang 74

Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh, độ dài trục lớn và trục nhỏ của các elip sau:

Xem lời giải

Bài 10 trang 74

Viết phương trình chính tắc của elip thỏa mãn từng điều kiện:

Xem lời giải

Bài 11 trang 74

Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh, độ dài trục thực và trục ảo của các hypebol sau:

Xem lời giải

Bài 12 trang 74

Viết phương trình chính tắc của hypebol thỏa mãn từng điều kiện sau:

Xem lời giải

Bài 13 trang 74

Tìm tọa độ tiêu điểm, phương trình đường chuẩn của các parabol sau:

Xem lời giải

Bài 14 trang 74

Viết phương trình chính tắc của parabol thỏa mãn từng điều kiện sau:

Xem lời giải

Bài 15 trang 74

Một gương lõm có mặt cắt hình parabol như hình 1, có tiêu điểm cách đỉnh 5 cm. Cho biết bề sâu của gương là 45 cm. Tính khoảng cách AB

Xem lời giải

Bài 16 trang 75

Một bộ thu năng lượng mặt trời để làm nóng nước được làm bằng một tấm thép không gỉ có mặt cắt hình parabol (hình 2). Nước sẽ chảy thông qua một đường ống nằm ở tiêu điểm của parabol

Xem lời giải

Bài 17 trang 75

Cổng trời của một thành phố dạng hình parabol có khoảng cách giữa hai chân cổng là 192 m (hình 3). Từ một điểm M trên thân cổng, người ta đo được khoảng cách đến mặt đất là 2 m và khoảng cách từ chân đường vuông góc kẻ từ M xuống mặt đất đến chân cổng gần nhất là 0,5 m. Tính chiều cao của cổng

Xem lời giải

Bài 18 trang 75

Một người đứng giữa một tấm ván gỗ đặt trên một giàn giáo để sơn tường nhà. Biết rằng dàn giáo dài 16m và độ võng tại tâm của ván gỗ (điểm ở giữa của ván gỗ) là 3 cm (hình 4). Cho biết đường cong của ván gỗ có hình parabol

Xem lời giải