Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0 đến 180 Toán 10 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết Giá trị lượng giác của một góc từ 0 đến 180 độ

1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 2. QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA HAI GÓC BÙ NHAU 3. CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT SỐ GÓC ĐẶC BIỆT

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 61, 62

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nửa đường tròn tâm O bán kính R = 1nằm phía trên trục hoành được gọi là nửa đường tròn đơn vị. Cho trước một góc nhọn Tìm các giá trị lượng giác của góc 135

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 62, 63

Trên nửa đường tròn đơn vị, cho dây cung NM song song với trục Ox (Hình 4). Tính tổng số đo của hai góc xOM và xON Tính các giá trị lượng giác: sin120, cos150;cot 135

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 63, 64

Tính

Xem lời giải

Câu hỏi mục 4 trang 64, 65

a) Tính cos 80o43'51'';tan147o12'25'';cot 99o9'19''.

Xem lời giải

Bài 1 trang 65

Sử dụng mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau, phụ nhau để tính giá trị của

Xem lời giải

Bài 2 trang 65

Chứng minh các hệ thức sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 65

Tìm góc alpha trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 65

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 5 trang 65

Chứng minh rằng với mọi góc alpha ta đều có:

Xem lời giải

Bài 6 trang 65

Tính giá trị của biểu thức

Xem lời giải

Bài 7 trang 65

Dùng máy tính cầm tay, hãy thực hiện các yên cầu dưới đây:

Xem lời giải