Giải bài 4 trang 65 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng:

a) \(\sin A = \sin \;(B + C)\)

b) \(\cos A =  - \cos \;(B + C)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\begin{array}{l}\sin \left( {{{180}^o} - A} \right) = \sin A\\\cos \left( {{{180}^o} - A} \right) =  - \cos A\end{array}\)\(({0^o} \le \widehat A \le {180^o})\)

Lời giải chi tiết

a)

\(\sin (B + C) = \sin \left( {{{180}^o} - A} \right) = \sin A\)

Vậy \(\sin A = \sin \;(B + C)\)

b)

\(\cos (B + C) = \cos \left( {{{180}^o} - A} \right) =  - \cos A\)

Vậy \(\cos A =  - \cos \;(B + C)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm