Giải bài 7 trang 65 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dùng máy tính cầm tay, hãy thực hiện các yên cầu dưới đây:

a) Tính \(\sin {168^o}45'33'';\cos {17^o}22'35'';\tan {156^o}26'39'';\cot {56^o}36'42''.\)

b) Tìm \(\alpha \;({0^o} \le \alpha  \le {180^o}),\)trong các trường hợp sau:

i) \(\sin \alpha  = 0,862.\)

ii) \(\cos \alpha  =  - 0,567.\)

iii) \(\tan \alpha  = 0,334.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Để tính \(\sin {168^o}45'33''\), bấm liên tiếp các phím:

Để tính \(\cot {56^o}36'42''\) ta tính \(1:\tan {56^o}36'42''\).

b) Để tìm \(\alpha \) biết \(\sin \alpha  = 0,862\), bấm liên tiếp các phím:

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}\sin {168^o}45'33'' = 0,195;\\\cos {17^o}22'35'' = 0,954;\\\tan {156^o}26'39'' =  - 0,436;\\\cot {56^o}36'42'' = 0,659\end{array}\)

b)

i) \(\alpha  = {59^o}32'30,8''.\)

ii) \(\alpha  = {124^o}32'28,65''.\)

iii) \(\alpha  = {18^o}28'9,55''.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm