Bài 2. Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ Toán 10 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mục 1 trang 46, 47, 48, 49, 50, 51

Một người đã lập trình một trò chơi trên máy tính. Trên màn hình máy tính đã xác định trước một hệ trục tọa độ Oxy. Một người đã lập trình một trò chơi trên máy tính. Trên màn hình máy tính đã xác định trước một hệ trục tọa độ Oxy. Tìm các hàm số bậc nhất có đồ thị là các đường thẳng trong thực hành 2 Một người bắt đầu mở một vòi nước. Nước từ vòi chảy với vận tốc là 2

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 51, 52, 53

Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d1 và d2 trong các trường hợp sau: Viết phương trình đường thẳng d1

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 54, 55, 56, 57

Cho hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O và cho biết xOz=38 (hình 6) Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng trong các trường hợp sau Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng là đồ thị của hai hàm số y = x và y = 2x + 1

Xem lời giải

Câu hỏi mục 4 trang 56, 57

Trong mặt phẳng Oxy. Cho đường thẳng Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là A(1;1),B(5;2),C(4;4). Tính độ dài các đường cao của tam giác ABC Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Xem lời giải

Bài 1 trang 57

Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 57

a) Lập phương trình tổng quát của đường thẳng BC b) Lập phương trình tham số của đường trung tuyến AM c) Lập phương trình của đường cao AH

Xem lời giải

Bài 3 trang 57

Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 57

Xét vị trí tương đối của cặp đường thẳng d1 và d2 sau đây:

Xem lời giải

Bài 5 trang 58

Tìm giao điểm của d với hai trục tọa độ

Xem lời giải

Bài 6 trang 58

Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 trong các trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 58

Tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Delta trong các trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 58

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Xem lời giải

Bài 9 trang 58

Tính khoảng cách ngắn nhất từ điểm M(5;10) đến điểm S.

Xem lời giải

Bài 10 trang 58

Một người đang viết chương trình cho trò chơi đá bóng robot. Gọi A( - 1;1),B(9;6),C(5; - 3) là 3 vị trí trên màn hình a) Viết phương trình các đường thẳng AB, AC, BC b) Tính góc hợp bởi hai đường thẳng AB và AC c) Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC

Xem lời giải