Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ Toán 10 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết Tổng và hiệu của hai vecto

1. TỔNG CỦA HAI VECTƠ

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 88, 89, 90

Một robot thực hiện liên tiếp hai chuyển động có độ dịch chuyển lần lượt được biểu diễn bởi 2 vectơ Cho hình bình hành ABCD (Hình 4). Chứng minh rằng: Cho hình thang ABCD có đáy là AB và CD. Cho biết

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 90, 91

Cho 3 vectơ a, b, c được biểu diễn như hình 9. Hãy hoàn thành các phép cộng vectơ sau và so sánh kết quả tìm được: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 1. Tính độ dài các vectơ sau:

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 91, 92

Tìm hợp lực của hai lực đối nhau Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 1 và một điểm O tùy ý. Tính độ dài của các vectơ sau:

Xem lời giải

Câu hỏi mục 4 trang 92, 93

a) Cho điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. b) Cho điểm G là trọng tâm của tam giác ABC có trung tuyến AI. Lấy D là điểm đối xứng với G qua I. Ta có BGCD là hình bình hành và G là trung điểm của đoạn thẳng AD. Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Tìm ba điểm M, N, P thỏa mãn:

Xem lời giải

Bài 1 trang 93

Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm hai đường chéo và một điểm M tùy ý. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 2 trang 93

Cho tứ giác ABCD, thực hiện cả phép cộng và trừ vectơ sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 93

Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính độ dài các vectơ:

Xem lời giải

Bài 4 trang 93

Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm hai đường chéo. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 5 trang 93

Cho ba lực

Xem lời giải

Bài 6 trang 93

Khi máy bay nghiêng cánh một góc

Xem lời giải

Bài 7 trang 93

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a và ba điểm G, H, K thỏa mãn

Xem lời giải

Bài 8 trang 93

Một con tàu có vectơ vận tốc chỉ theo hướng nam, vận tốc của dòng nước là một vectơ theo hướng đông như hình 17. Tính độ dài vectơ tổng của hai vectơ nói trên.

Xem lời giải