Chương VII. Bất phương trình bậc hai một ẩn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 18

Xét dấu của các tam thức bậc hai sau

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 15, 16

Lời giải cho phương trình như sau đúng hai sai?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 11, 12

Lợi nhuận (I) thu được trong một ngày làm việc kinh doanh một loại gạo của cửa hàng Các bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc hai một ẩn? Giải các bất phương trình bậc hai sau: Hãy giải bất phương trình lập được trong hoạt động khám phá và tìm giá bán gạo sao cho cửa hàng có lãi.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 6, 7

Đồ thị của hàm số y= f(x) được biểu diễn trong hình 1 Biểu thức nào sau đây là tam thức bậc hai? Nếu là tam thức bậc hai, hãy xét dấu của nó tại x=1 Tìm biệt thức và nghiệm của các tam thức bậc hai sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 18

Giải các bất phương trình sau

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 16, 17

Cho tam giác OAB và OBC lần lượt vuông tại A và B như hình 1. Các cạnh AB và BC bằng nhau và ngắn hơn OB là 1 cm. Hãy biểu diễn độ dài OC và OA qua OB, từ đó xác định OB để:

Xem lời giải

Bài 1 trang 12

Dựa vào đồ thị của hàm số bậc hai tương ứng, hãy xác định tập nghiệm của các bất phương trình bậc hai sau đây:

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 8, 9

Quan sát đồ thị của các hàm số bậc hai trong các hình thức dưới đây. Trong mỗi trường hợp, hãy cho biết: Xét dấu của các tam thức bậc hai sau: trong bài toán khởi động và cho biết ở khoảng cách nào tính từ đầu cầu O thì vòm cầu: cao hơn mặt cầu, thấp hơn mặt cầu

Xem lời giải

Bài 3 trang 18

Dựa vào đồ thị của hàm số bậc hai được cho, hãy giải các bất phương trình sau

Xem lời giải

Bài 1 trang 17

Giải các phương trình sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 13

Giải các bất phương trình bậc hai sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 9

Đa thức nào sau đây là tam thức bậc hai?

Xem lời giải

Bài 4 trang 18

Giải các phương trình sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 17

Giải các phương trình sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 13

Kim muốn trồng một vườn hoa trên mảnh đất hình chữ nhật và làm hàng rào bao quanh. Kim chỉ có đủ vật liệu để làm 30 m hàng rào nhưng muốn diện tích vườn hoa ít nhất

Xem lời giải

Bài 2 trang 9

Xác định giá trị của m để các đa thức sau là tam thức bậc hai

Xem lời giải

Bài 5 trang 18

Một tam giác vuông có một cạnh góc vuông ngắn hơn cạnh huyền 8 cm. Tính độ dài của cạnh huyền, biết chu vi của tam giác bằng 30 cm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 17

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB ngắn hơn AC là 2 cm. a) Biểu diễn độ dài cạnh huyền BC theo AB b) Biết chu vi của tam giác ABC là 24 cm. Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó.

Xem lời giải

Bài 4 trang 13

Một quả bóng được ném thẳng đứng lên từ độ cao 1,6 m so với mặt đất với vận tốc là 10 m/s độ cao của bóng so với mặt đất (tính bằng mét) sau t giây được cho bởi hàm số

Xem lời giải

Bài 3 trang 10

Dựa vào đồ thị của các hàm số bậc hai sau đây, hãy lập bảng xét dấu của tam thức bậc hai tương ứng

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất