Giải bài 3 trang 109 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho biết \(\sqrt 3  = 1,7320508...\)

a) Hãy quy tròn \(\sqrt 3 \) đến hàng phần trăm và ước lượng sai số tương đối

b) Hãy tìm số gần đúng của \(\sqrt 3 \) với độ chính xác 0,003.

c) Hãy tìm số gần đúng của \(\sqrt 3 \) với độ chính xác đến hàng phần chục nghìn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Bước 1: Quy tròn số, tìm sai số tuyệt đối

Bước 2: Ước lượng sai số tương đối

b) Bước 1: Tìm hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d=0,003

Bước 2: Quy tròn \(\overline a  = \sqrt 3  = 1,7320508...\) đến hàng tìm được ở trên

Lời giải chi tiết

a) Quy tròn số \(\overline a  = \sqrt 3 \) đến hàng phần trăm, ta được số gần đúng là \(a = 1,73\)

Do \(a < \overline a  < 1,735\) nên sai số tuyệt đối là

\({\Delta _a} = \left| {\overline a  - a} \right| < 0,005.\)

Sai số tương đối là \({\delta _a} \le \frac{{0,005}}{{1,73}} \approx 0,3\% \)

b) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d=0,003 là hàng phần nghìn.

Quy tròn \(\overline a \) đến hàng phần nghìn ta được số gần đúng của \(\overline a \) là \(a = 1,732\).

c) Độ chính xác đến hàng phần chục nghìn

Quy tròn \(\overline a \) đến hàng phần chục nghìn ta được số gần đúng của \(\overline a \) là \(a = 1,7321\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm