Giải bài 4 trang 109 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy viết số quy trong gần đúng trong những trường hợp sau:

a) \(4536002 \pm 1000\)

b) \(10,05043 \pm 0,002\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Xác định a và d trong số đúng \(a \pm d\)

Bước 2: Tìm hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d

Bước 3: Quy tròn số a ở hàng gấp 10 lần hàng tìm được.

Lời giải chi tiết

a) \(a = 4536002;\;d = 1000\)

Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của \(d = 1000\) là hàng nghìn, nên ta quy tròn a đến hàng chục nghìn.

Vậy số quy tròn của a là \(4540000\).

b) \(a = 10,05043;\;d = 0,002\)

Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của \(d = 0,002\) là hàng phần nghìn, nên ta quy tròn a đến hàng phần trăm.

Vậy số quy tròn của a là \(10,05\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm