Giải bài 3 trang 45 SGK Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo


Tìm tọa độ của các vectơ sau:

Đề bài

Tìm tọa độ của các vectơ sau:

a) \(\overrightarrow a  = 2\overrightarrow i  + 7\overrightarrow j ;\) 

b) \(\overrightarrow b  =  - \overrightarrow i  + 3\overrightarrow j ;\)   

c) \(\overrightarrow c  = 4\overrightarrow i ;\)

d) \(\overrightarrow d  =  - 9\overrightarrow j \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vectơ \(\overrightarrow a  = {a_1}\overrightarrow i  + {a_2}\overrightarrow j \) có tọa độ là \(\left( {{a_1};{a_2}} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) Tọa độ của vectơ \(\overrightarrow a \) là \(\left( {2;7} \right)\)

b) Tọa độ của vectơ \(\overrightarrow b \) là \(\left( { - 1;3} \right)\)

c) Tọa độ của vectơ \(\overrightarrow c \) là \(\left( {4;0} \right)\)

d) Tọa độ của vectơ \(\overrightarrow d \) là \(\left( {0; - 9} \right)\)


Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí