Giải bài 1 trang 72 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính độ dài cạnh x trong các tam giác sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí cosin, tính x bằng công thức: \({x^2} = 6,{5^2} + {5^2} - 2.6,5.5.\cos {72^o}\)

Lời giải chi tiết

a) Áp dụng định lí cosin, ta có:

\(\begin{array}{l}{x^2} = 6,{5^2} + {5^2} - 2.6,5.5.\cos {72^o} \approx 47,16\\ \Leftrightarrow x \approx 6,87\end{array}\)

b) Áp dụng định lí cosin, ta có:

\(\begin{array}{l}{x^2} = {\left( {\frac{1}{5}} \right)^2} + {\left( {\frac{1}{3}} \right)^2} - 2.\frac{1}{5}.\frac{1}{3}.\cos {123^o} \approx 0,224\\ \Leftrightarrow x \approx 0,473\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm