CHƯƠNG III: CÁC NGÀNH GIUN

Bình chọn:
4.1 trên 56 phiếu
Điền vào bảng cho thích hợp và giải thích ngắn gọn ý nghĩa của hiện tượng ấy. Điền vào bảng cho thích hợp và giải thích ngắn gọn ý nghĩa của hiện tượng ấy.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Sán lá gan thích nghi với phát tán nòi giống như thế nào? Sán lá gan thích nghi với phát tán nòi giống như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 43 sgk sinh học 7 Bài 1 trang 43 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 43 SGK Sinh học 7. Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 43 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 43 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 43 SGK Sinh học 7. Vì sao trâu, bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 43 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 43 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 43 SGK Sinh học 7. Hãy trình bày vòng đời của sán lá gan?

Xem chi tiết
Quan sát hình 12.1.2.3 và thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi. Quan sát hình 12.1.2.3 và thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 45 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của giun dẹp. Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của giun dẹp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 45 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 46 sgk sinh học 7 Bài 1 trang 46 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 46 SGK Sinh học 7. Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với kí sinh trong ruột người?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 46 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 46 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 46 SGK Sinh học 7. Sán lá gan, sán dây, sán lá máu xâm nhập vào cơ thể vật chủ qua các con đường nào?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 46 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 46 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 46 SGK Sinh học 7. Nêu đặc điếm chung của ngành Giun dẹp. Tại sao lấy đặc điểm “dẹp" đặt tên cho ngành?

Xem chi tiết
Thảo luận và trả lời các câu hỏi. Thảo luận và trả lời các câu hỏi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 48 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Dựa vào sơ đồ vòng đời giun đũa và thông tin trên, thảo luận và trả lời các câu hỏi. Dựa vào sơ đồ vòng đời giun đũa và thông tin trên, thảo luận và trả lời các câu hỏi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 49 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 49 SGK Sinh học 7 Bài 1 trang 49 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 49 SGK Sinh học 7. Đặc điểm cấu tạo nào của giun đũa khác với sán lá gan ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 49 sgk sinh học 7 Bài 2 trang 49 sgk sinh học 7

Giải bài 2 trang 49 SGK Sinh học 7. Nêu tác hại của giun đũa với sức khỏe con người ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7. Nêu các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người?

Xem chi tiết
Để đề phòng bệnh giun, chúng ta cần có những biện pháp gì? Để đề phòng bệnh giun, chúng ta cần có những biện pháp gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 51 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của ngành giun tròn. Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của ngành giun tròn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 51 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 52 sgk sinh học 7 Bài 1 trang 52 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 52 SGK Sinh học 7. Căn cứ vào nơi kí sinh hãy so sánh giun kim và giun móc cảu, xem loài giun nào nguy hiếm hơn? Loài giun nào dễ phòng chống hơn?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 52 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 52 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 52 SGK Sinh học 7. Trong số các đặc điểm chung của Giun tròn, đặc điểm nào dễ dàng nhận biết chúng?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 52 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 52 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 52 SGK Sinh học 7. Ở nước ta, qua điều tra thấy tỉ lệ mắc bệnh giun đũa cao, tại sao?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài