Chương I. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)

Bình chọn:
4.2 trên 305 phiếu
Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu

Vào thế kỉ XV. trên cơ sở nền sản xuất công trường thủ công, ở Tây Âu bắt đầu xuất hiện các xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường... có thuê mướn nhân công

Xem chi tiết
Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Trong sự phát triển chung của châu Âu, quan hệ tư bản chủ nghĩa ở Anh lớn mạnh hơn cả, trước hết là ở miền Đông - Nam

Xem chi tiết
Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu lần lượt chiếm và chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa.

Xem chi tiết
Nước Pháp trước cách mạng- Lịch sử 8 Nước Pháp trước cách mạng- Lịch sử 8

Về nông nghiệp, công cụ và phương thức canh tác vẫn thô sơ, lạc hậu, chủ yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp. Ruộng đất bị bỏ hoang nhiều. Nạn mất mùa, đói kém thường xảy ra.

Xem chi tiết
Cách mạng bùng nổ Cách mạng bùng nổ

Hội nghị ba đẳng cấp do nhà vua triệu tập khai mạc ngày 5 - 5 - 1789 tại Cung điện Véc-xai, với sự tham dự của các đại biểu thuộc ba đẳng cấp.

Xem chi tiết
Sự phát triển của cách mạng Sự phát triển của cách mạng

Cách mạng thắng lợi ở Pa-ri và nhanh chóng lan rộng khắp nước. Phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền, nhưng Lu-i XVI vẫn được giữ ngôi vua mặc dù không có quyền hành gì.

Xem chi tiết
Cách mạng công nghiệp Cách mạng công nghiệp

Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh. trước hết ở ngành dệt, với sự ra đời của máy kéo sợi Gien-ni.

Xem chi tiết
Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới - Lịch sử 8 Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới - Lịch sử 8

Sang thế kỉ XIX do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư bản chủ nghĩa, phong trào dân tộc dân chủ ở các nước châu Âu và châu Mĩ ngày càng dâng cao, tấn công mạnh mẽ vào thành trì của chế độ phong kiến.

Xem chi tiết
Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX

Cùng với sự phát triển công nghiệp, giai cấp công nhân hình thành sớm ở Anh. rồi ớ các nước khác. Lòng tham lợi nhuận, sự bóc lột nặng nề của giai cấp tư sản đã làm cho tình cảnh công nhân vô cùng khốn khổ

Xem chi tiết
Sự ra đời của chủ nghĩa Mác Sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Các Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gốc Do Thái ở thành phố Tơ-ri-ơ (Đức). Từ nhỏ, Mác nổi tiếng thông minh; năm 23 tuổi đỗ Tiến sĩ triết học.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài