Chương 6: Hidrocacbon không no

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 32.6 trang 50 SBT hóa học 11 Bài 32.6 trang 50 SBT hóa học 11

Giải bài 32.6 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một ankin. Tỉ khối của A đối với hiđro là...

Xem chi tiết
Bài 32.7 trang 50 SBT hóa học 11 Bài 32.7 trang 50 SBT hóa học 11

Giải bài 32.7 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa C2H2 và H2. Tỉ khối của A đối với hiđro là 5. Dẫn 20,16 lít A...

Xem chi tiết
Bài 32.8 trang 50 SBT hóa học 11 Bài 32.8 trang 50 SBT hóa học 11

Giải bài 32.8 trang 50 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một anken và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 90 ml A...

Xem chi tiết
Bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 trang 51 SBT hóa học 11 Bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 trang 51 SBT hóa học 11

Giải bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 trang 51 sách bài tập hóa học 11. 1. Công thức phân tử nào cho dưới đây phù hợp với penten ?...

Xem chi tiết
Bài 33.5 trang 51 SBT hóa học 11 Bài 33.5 trang 51 SBT hóa học 11

Giải bài 33.5 trang 51 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế PVC...

Xem chi tiết
Bài 33.6* trang 52 SBT hóa học 11 Bài 33.6* trang 52 SBT hóa học 11

Giải bài 33.6* trang 52 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa metan, axetilen và propen. Đốt cháy hoàn toàn 11 g hỗn hợp A,...

Xem chi tiết
Bài 33.7* trang 52 SBT hóa học 11 Bài 33.7* trang 52 SBT hóa học 11

Giải bài 33.7* trang 52 sách bài tập hóa học 11. Một bình kín dung tích 8,4 lít có chứa 4,96 g 02 và 1,3 gam hỗn hợp khí A ...

Xem chi tiết
Bài 33.8 trang 52 SBT hóa học 11 Bài 33.8 trang 52 SBT hóa học 11

Giải bài 33.8 trang 52 sách bài tập hóa học 11. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các hiđrocacbon sau :...

Xem chi tiết
Bài 33.9 trang 52 SBT hóa học 11 Bài 33.9 trang 52 SBT hóa học 11

Giải bài 33.9 trang 52 sách bài tập hóa học 11. Cho biết phương pháp làm sạch chất khí:...

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài