Dựa vào gợi ý trên và hình 23.3A, tìm các chi tiết cơ quan thần kinh ở mẫu tôm vừa mổ chú thích chính xác vào hình 23.3C.


Đề bài

Dựa vào gợi ý trên và hình 23.3A, tìm các chi tiết cơ quan thần kinh ở mẫu tôm vừa mổ chú thích chính xác vào hình 23.3C.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

   1. Hạch não

   2. Vòng thần kinh hầu

   5. Chuỗi thần kinh ngực

   7. Chuỗi thần kinh bụng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 20 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay